ข่าวสาร เครือข่ายบริการสุขภาพ

Person

โรงพยาบาลลาดยาว ณ จุดบริการวัคซีนโควิด เข็ม 1 และเข็ม 2

           วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่รพ. และอสม. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 และเข็ม 2 ให้แก่ประชาชนชาวอำเภอลาดยาว ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อป้องกันโควิด19

วันที่ update : 2021-11-10 10:42:40  โดย : รพ.ลาดยาว


 

รายการข่าวทั้งหมด