สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ 782 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

เบอร์โทรติดต่อ  056-232001
เบอร์โทรสาร 056-225212

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.