1
เตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นตัวแทนรับยื่นขออนุญาต
เตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นตัวแทนรับยื่นขออนุญาต
ทดสอบอาหารปนเปื้อน
ทดสอบอาหารปนเปื้อน
Announcement. Happy asian woman shouting loud at megaphone, recruiting, protesting with speaker in hands, standing over yellow background
PlayPause
previous arrow
next arrow

หัวหน้าหน่วยงาน

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด


“มีวินัย โปร่งใส สามัคคี”

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครสวรรค์

รู้จัก…กระทรวงสาธารณสุข