ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป สสจ.นครสวรรค์
>> หนังสือทั่วไป
ค้นหาหนังสือทั่วไป
:
ค้นหา                          ค้นหาแบบมีเงื่อนไข
แสดง  10  รายการ
ภาพ
เลขทะเบียน
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
7700
นว 0032/7700
27 ธ.ค. 62
สสจ.นครสวรรค์
หน่วยงงานในสังกัด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
6869
นว 0032/ว6869
19 พ.ย. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานในสั
ขอส่งสำเนาหนังสือ
นิติการ
6850
นว 0032/ว 6850
18 พ.ย. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “พาณิชย์...จิตอาสา” บริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (สาธิต ผู้ส่ง 0918436336)
6271
นว 0032/ว6271
22 ต.ค. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ, โรงพยาบาลกองบิน 4 ตาคลี, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตนครสวรรค์) และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานเตรียมพร้อมรองรับวัคซีนใหม่ และการกำจัด กวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ ปี 2563
6238
นว 0032/ว6238
21 ต.ค. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผอ.รพ.สปร. ผอ.รพช. สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสสจ.นว.
ขอส่งสำเนาหนังสือ
นิติการ
6257
นว 0032/ว.6257
21 ต.ค. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผอ.รพ.ทุกแห่งและสสอ.ทุกอำเภอ
แจ้งแผนนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวัณโรค Cohort 1/2563
5958
นว 0032/ว5958
4 ต.ค. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 16 แห่ง (บัญชีแนบท้าย)
ขอส่งสิ่งสนับสนุน
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
5919
นว 0032/ว.5919
3 ต.ค. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผอ.รพ.ไพศาลี/โกรกพระ/หนองบัว/บรรพตพิสัย/เก้าเลี้ยว/แม่วงก์/ท่าตะโก/ประธานสถานบันการเรียนรู้เพื่อการพ
แจ้งการเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2563
5931
นว 0032/ว 5931
3 ต.ค. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผอ.รพ.สปร. ผอ.รพช. สสอ. หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สสจ.นว
ขอส่งสำเนาหนังสือ
นิติการ
5932
นว 0032/ว 5932
3 ต.ค. 62
สสจ.นครสวรรค์
ผอ.รพสปร ผอ.รพช. สสอ. และหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สสจ.นว.
ขอส่งสำเนาหนังสือ
นิติการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
- มีไฟล์ภาพแนบมากับเอกสาร
 
   
หน้าที่    
[  1  ]
Version 2.3.0.20221003.152139 Ministry of Public Health. All rights reserved.