1.โปรแกรมพิมพ์บัตร Covid 19 มี 2 เมนู

2.เมื่อคลิกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จะแสดงหน้าบัตรที่ต้องการพิมพ์

3.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม พิมพ์บัตร จะแสดงหน้าคุณสมบัติการพิมพ์

4.ให้ทำการตั้งค่าการพิมพ์ตามรูปด้านล่าง

5.กรณีหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยฉีดจะไม่มี user ในการเข้าใช้ระบบ จะสามารถเข้าใช้ในเมนู ออกบัตรด้วยเลขประชาชน เพียงเมนูเดียว

6.คำแนะนำโปรแกรมพิมพ์บัตร Covid 19 ให้ใช้ Google Chrome ในการใช้งาน